Historia

Historycy

Bolesław I

Ademar z Chabannes

Adémar de Chabannes (ur. około 988, zm. 1034 w Jerozolimie) - francuski mnich i kronikarz. Od roku 1010 mnich w klasztorze St-Cybard w Angouleme.

Znany przede wszystkim jako autor powstałej etapami w latach 1025-1029 Kroniki. Jednak jego główna twórczość miała służyć uzasadnieniu apostolstwa św. Martiala (zm. III w.) - sprawą tą zajmowały się synody w Paryżu 1024, Limoges 1028, Rzymie, Bourges i Limoges 1031.
Starał się znaleźć argumenty pozwalające uznać go za jednego z uczniów Chrystusa. Aby osiągnąć swój cel posunął się do sprokurowania kilku fałszerstw.

W księdze III, rozdz. 31 znajdują się ważne dla najstarszych dziejów Polski zapiski o Bolesławie Chrobrym i św. Brunonie z Kwerfurtu. Według informacji Ademara, Bolesław towarzyszył Ottonowi III w jego drodze powrotnej z Gniezna aż do Akwizgranu, gdzie polski władca miał otrzymać złoty tron Karola Wielkiego, którego grób Otto III w tym samym czasie kazał otworzyć. Do niedawna wiadomości te były uznawane za niewiarygodne, gdyż ta partia tekstu Kroniki, uchodziła w przeważającej opinii historyków, za późny, bo XII-wieczny dodatek nieznanego interpelatora Kroniki. Dzięki odkryciu rękopisu, będącego autografem Ademara, a zawierającego fragment tej ostatnie odautorskiej redakcji Kroniki, jej autentyczność została potwierdzona.

  • Chronicon Aquitanicum (Kroniki).
  • Commemoratio abbatum Lemovicensium (Limoges).
  • Epistola de apostolatu S. Martialis (św. Marcjalis) - w którym dowodzi, że św. Marcjalis, patron opactwa w Limoges, był jednym z 72 uczniów Chrystusa.

Literatura - Główne źródło: portalwiedzy.onet.pl; pl.wikipedia.org, www.fogra.com.pl. Także: en.wikipedia.org, www.eduteka.pl, Encyklopedia WIEM 2006



Historia Polski

Cytaty

Chcę, zadość uczynić, choć po Twoim zgonie, Twoim rozkazom i usilnym namowom. Ty, bowiem z nadzwyczajną miłością, która kazała ci dążyć do unieśmiertelnienia dziejów ojczystych, tego jednego, przede wszystkim prośbą i rozkazem domagałeś ode mnie, a zarazem dostarczałeś wiernym opowiadaniem i w prywatnej rozmowie materiału do tworzenia w sprawach, które zdarzyły się za Twoich czasów".

(Jan Długosz do Zbigniewa Oleśnickiego).

*

PS. Strona będzie stale rozbudowywana i udoskonalana w miare posiadanego czasu i środków.
Jeśli masz ochotę ją wesprzeć wejdź tutaj: Historia-Historycy->dotacje

XHTML Historia, historycy - mapa strony | SWIFT IBAN | Poser Time | © 2003-2013 Historia.info.pl - Site Design by jogaila