Historia

Wielkie postacie historii

Eratostenes

Eratostenes Eratostenes z Cyreny (Eratosthenes z Kyreny, ok. 275-ok. 194 p.n.e.) zwany Beta (Drugi), sam zwał się Filologiem. Grecki filozof, matematyk, astronom i geograf. Zajmował się także filologią, historią i muzyką. Sam nazwał się Filologiem. Pochodził z Cyreny, starożytnej kolonii greckiej znajdu­jącej się na terenie dzisiejszej Libii.
Od 236 roku p.n.e. zarządzał Biblioteką Aleksandryjską (Przejął po Kallimachu z Cyreny), dokonując krytycznego uporządkowania zbiorów.

Pierwszy dokonał pomiaru południka ziemskiego. Obserwując Słońce z dwóch miejsc leżących w przybliżeniu na tym samym południku, stwierdził, że w chwili gdy w Syene (ob. Assuan w Egipcie) Słońce znajduje się w zenicie, w Aleksandrii odległość do zenitu wynosi 7°12' (1/50 kąta pełnego). Wyciągnął z tego wniosek, że kąt środkowy odpowiadający łukowi południka między obu miejscowościami równy jest także 1/50 kąta pełnego, a więc obwód południka wynosi 50 odległości ze Syene do Aleksandrii. Południk zatem (zwany przez uczonego promieniem Ziemi) ma długość 40 tysięcy stadionów, co w przeliczeniu wynosi 6300 km i jest zbliżone do rzeczywistej długości (6368 km).

Eratostenes wyznaczył także kąt nachylenia ekliptyki do równika niebieskiego. Wynalazł nową metodę pomiarów, polegającą na obliczaniu szerokości geograficznej na podstawie danych astronomicznych, stworzeniu sieci południków i równoleżników oraz wykorzystaniu odkryć geograficznych i pomiarów dokonanych przez podróżników. Twierdził, że płynąc na zachód od Gibraltaru, można dotrzeć do Indii.
Jako pierwszy zaproponował wprowadzenie roku przestępnego, czyli jednego dodatkowego dnia w kalendarzu co 4 lata.

Napisał dzieło astronomiczne "Katasterismoi" (Calasterismi), będące opisem konstelacji niebieskich. Podstawowym dziełem są "Geographika" w trzech księgach, zawierające podstawy geografii matematycznej i fizycznej. Z osiągnięć matematycznych znane jest sito Eratostenesa1), czyli metoda wyznaczania wszystkich liczb pierwszych (podzielnych przez 1 i przez siebie) mniejszych od dowolnie wybranej. Jako filolog Eratostenes napisał rozprawę o starej komedii "Peri komodias". Zajmował się również badaniami twórczości Homera.

Ustalił datę zdobycia Troi na 1184 rok p.n.e., co w świetle współczesnych badań nie wydaje się dalekie od prawdy. Do naszych czasów dotrwały też fragmenty jego utworów poetyckich.
Nie mogąc się pogodzić z utratą wzroku, w wieku 80 lat popełnił samobójstwo przez zagłodzenie się.

Literatura - Główne źródło: "Wielka Historia Świata", t.8, Polskie Media AmerCom, Poznań 2005; Encyklopedia WIEM 2006. Także: pl.wikipedia.org; portalwiedzy.onet.pl;

Cytaty

Kiedy zapada wieczór, wracam do domu, wchodzę do swojej biblioteki i już na jej progu zrzucam z siebie codzienną, zbrukaną błotem odzież, a przywdziewam szaty godne królewskiego dworu; tak dostojnie ubrany wkraczam w odwieczną dziedzinę ludzi starożytnych, gdzie uprzejmie przez nich przyjęty posilam się tym pokarmem, który, tylko on, jest moim i do którego spożywania urodziłem się; gdzie nie wstydzę się rozmawiać z nimi i pytać o rację ich czynów, a oni mi z właściwą sobie życzliwością odpowiadają.
Niccolo Machiavelli do Franceska Vettori
10 grudnia 1513 roku

(tł. Zygmunt Kubiak - w "Literatura Greków i Rzymian" Świat Książki, Warszawa 2003).

*

1) Sito Eratostenesa to algorytm kolejnego wybierania liczb pierwszych z ciągu liczb naturalnych.
Ze zbioru liczb naturalnych większych od jedności, tj. {2, 3, 4, ...}, wybieramy najmniejszą, czyli 2, i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej, to jest 4, 6, 8, ...
Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną liczbę (3) i usuwamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej: 6, 9, 12, ..., przy czym nie przejmujemy się tym, że niektóre liczby (na przykład 6 czy 12) będą skreślane więcej niż raz.
Według tej samej procedury postępujemy dla liczby 5.
Następnie dla 7, 11, 13; aż do sprawdzenia wszystkich niewykreślonych wcześniej liczb.
Dla danej liczby n wszystkie niewykreślone liczby mniejsze od n są liczbami pierwszymi.

PS. Strona będzie stale rozbudowywana i udoskonalana w miare posiadanego czasu i środków.
Jeśli masz ochotę ją wesprzeć wejdź tutaj: Historia-Historycy->dotacje

A może masz ochotę poczytać książki spisane na papierze? :) Mentis Aragon Lideria
XHTML Historia - mapa strony | Praca w domu | Poser Time | © 2003-2007 Historia.info.pl - Site Design by jogaila